JASMINKA MENISS rođ. Puriš

25.09.1961
22.10.2017

56 godina

DINA PIKULA

28.05.1980
21.10.2017

37 godina

MARIJA PUPIĆ

20.03.1920
21.10.2017

97 godina

DAMIR MUHAR

22.08.1956
19.10.2017

61 godina

FATIMA REDŽIĆ

26.08.1939
18.10.2017

78 godina

MIRA MANOJLOVIĆ

09.04.1960
17.10.2017

57 godina

ANA TRNSKI rođ. Kozjak

26.05.1929
16.10.2017

88 godina

BRANIMIR RUCNER-KOKO

24.01.1970
16.10.2017

47 godina

BRANKO CVJETIČANIN

15.09.1971
16.10.2017

46 godina

FRANJO ŠTEFANOVIĆ

18.10.1951
16.10.2017

66 godina

JELENA IVANUŠIĆ rođ. Belajić

05.02.1953
16.10.2017

64 godine

VITOMIR KOKOROVIĆ

16.11.1993
16.10.2017

24 godine

FRANJO ŠTEFANČIĆ

26.06.1933
15.10.2017

84 godine

JOSIP KIRIGIN

29.04.1946
14.10.2017

71 godina

ZORA TIŠKE rođ. Tuškan

02.02.1932
14.10.2017

85 godina

LEON LAPAŠ

12.07.2005
13.10.2017

12 godina

MIRJANA KRAJAČ rođ. Delač

04.11.1957
13.10.2017

60 godina

STJEPAN JUŠIĆ

17.08.1918
13.10.2017

99 godina

MATE KOVAČ

04.04.1943
12.10.2017

74 godine

MILE KANTAR

30.11.1942
12.10.2017

75 godina

ROMINA LONČARIĆ-RABADŽIJA

20.06.1970
12.10.2017

47 godina

dr. ZORA ZGAGA

28.05.1926
11.10.2017

91 godina

HRISTO SIKAVIČEV dipl.ing.

20.03.1952
11.10.2017

65 godina

STANKO LASIĆ

25.05.1927
05.10.2017

90 godina

BOGDAN PAVLOVIĆ

19.01.1932
17.10.2017

85 godina