KREŠIMIR VRKLJAN KEKEC

03.01.1941
28.06.2017

76 godina

KATA MARTINČIĆ rođ. Tomičić

01.12.1928
27.06.2017

89 godina

prof. dr. JOSIP NOVAK radiolog

16.10.1919
27.06.2017

98 godina

ANA VULETIĆ rođ. Golubić

09.06.1925
26.06.2017

92 godine

MILAN PIVAC

14.02.1925
25.06.2017

92 godine

SLAVICA FILJAK rođ. Bedeković

15.03.1940
25.06.2017

77 godina

ZDRAVKO KOSEK

26.01.1954
25.06.2017

63 godine

mr. ph. VIŠNJA BORKOVIĆ rođ. Graho

02.04.1925
24.06.2017

92 godine

dr. sc. MIROSLAV ANDRIĆ

12.10.1946
24.06.2017

71 godina

mr. sc. OLIVIA SILVANA PRLIĆ

30.10.1957
24.06.2017

60 godina

ŠTEFICA KRSNIK rođ. Prelčec

18.06.1930
24.06.2017

87 godina

DRAGICA FOČIĆ rođ. Tomiša

24.01.1926
23.06.2017

91 godina

LJILJANA SMETIŠKO rođ. Poljak

16.05.1965
23.06.2017

52 godine

BRAČIĆ MILOŠ

21.09.1948
21.06.2017

69 godina

ĆURIĆ TOMISLAV

06.01.1969
21.06.2017

48 godina

BRANIMIR SVIBEN

12.07.1922
20.06.2017

95 godina

SAMIR MULIĆ

14.01.1978
20.06.2017

39 godina

MARGOT SANJA KANTOCI

25.11.1971
18.06.2017

46 godina

ĐURĐA PETRIĆ rođ. Bartolec

25.06.1925
16.06.2017

92 godine

DRAGUTIN KOZJAK-DRAGEC

15.04.1978
13.06.2017

39 godina

MARA LATINOVIĆ

02.11.1936
13.06.2017

81 godina