DAVOR PUŽAR

03.01.1964
16.08.2017

53 godine

FRANCISKA BUŠLJETA

03.07.1924
15.08.2017

93 godine

JORDAN KAMČEV

02.08.1933
12.08.2017

84 godine

MARIJA LUKAČ rođ. Ćurković

02.02.1933
12.08.2017

84 godine

MIRA ČANADI rođ. Ovčariček

23.04.1927
12.08.2017

90 godina

NIKO ANTIĆ

08.05.1938
12.08.2017

79 godina

ZDENKA KORIČANČIĆ rođ. Blašković

08.07.1931
12.08.2017

86 godina

prof. dr. ZDRAVKO HEBEL

21.01.1943
11.08.2017

74 godine

IVANA ŠIMUNIĆ rođ. Puljčan

01.06.1939
10.08.2017

78 godina

MARTA SUMINA rođ. Gajski

18.03.1931
10.08.2017

86 godina

BRANIMIR CVILINDER

04.12.1950
09.08.2017

67 godina

MANDA MARKOVINOVIĆ rođ. Dejanović

20.08.1928
09.08.2017

89 godina

DRAGINJA ALEKSIĆ

06.05.1934
08.08.2017

83 godine

JURAJ KOCIJAN

02.03.1944
08.08.2017

73 godine

TOMISLAV STANKOVIĆ

27.10.1946
08.08.2017

71 godina

BOŽO MILANOVIĆ

26.04.1921
07.08.2017

96 godina

MARIJA PETRIČEVIĆ rođ. Bilić Pavlinović

12.05.1926
07.08.2017

91 godina

MLADEN BIŠKUPIĆ

14.05.1958
07.08.2017

59 godina

IVAN VONDRUŠ

24.04.1943
06.08.2017

74 godine

JELA BARUN Vidović

02.01.1931
06.08.2017

86 godina

KATA ZAVACKI

07.10.1946
06.08.2017

71 godina

PETAR JELUŠIĆ

27.07.1994
06.08.2017

23 godine

VESNA PANSINI Horvatić

01.03.1934
06.08.2017

83 godine

prof. MATE BABIĆ

14.08.1939
05.08.2017

78 godina

ANKA KOVAČEVIĆ Bertok

04.06.1931
05.08.2017

86 godina

ANTICA BELOŠEVIĆ

04.08.1942
04.08.2017

75 godina

DALIBOR MILJENOVIĆ

02.10.1982
04.08.2017

35 godina

MARIN JURKOVIĆ

04.10.1980
04.08.2017

37 godina

MIRJANA PRIBILOVIĆ rođ. Presečan

17.07.1944
04.08.2017

73 godine

IVKA ČORKALO, prof. rođ. Plehan

27.07.1943
03.08.2017

74 godine

DANICA RADOŠEVIĆ rođ.Starčević

19.12.1924
03.08.2017

93 godine

KARLO BORIS ŠMAJGL

02.11.1946
03.08.2017

71 godina

RANKA MAJERIĆ

12.04.1947
03.08.2017

70 godina