MILEVA MLADINA rođ. PEJKOVIĆ

20.05.1921
22.02.2017

96 godina

DRAGO ŠTEFANAC - ČEVA

17.01.1951
21.02.2017

66 godina

DRAGICA ŠTEFIČIĆ Stanišić

06.09.1942
20.02.2017

75 godina

TAMARA BORČIĆ dipl.ing. biokemije

08.03.1968
20.02.2017

49 godina

ANA KOVAČIĆEK Benčić

18.02.1922
19.02.2017

95 godina

BRANKA PRODANOVIĆ

17.02.1955
19.02.2017

62 godine

Dr. LIJERKA KEŠKO

06.04.1928
19.02.2017

89 godina

MIROSLAVA ŠNEPERGER

23.01.1924
19.02.2017

93 godine

ARIJANA KRAŠOVEC

23.04.1967
18.02.2017

50 godina

BOŽO VUGRINEC

01.01.1949
18.02.2017

68 godina

NADA VUKADINOVIĆ rođ. Plukavec

27.10.1947
18.02.2017

70 godina

NEDILJKA RANČIĆ

03.11.1929
18.02.2017

88 godina

DARKO PEOVIĆ

24.02.1927
17.02.2017

90 godina

JURE PAUNOVIĆ

08.02.1932
17.02.2017

85 godina

MIRKO ROTKVIĆ

23.07.1941
17.02.2017

76 godina

ALENKA POVH MATIĆ

27.11.1972
16.02.2017

45 godina

LJUBICA ŠUŠAK

17.06.1943
16.02.2017

74 godine

MARIJA DEAK rođ. Kos

19.04.1940
16.02.2017

77 godina

BRANKO ĆALOVIĆ - PULSKI

12.07.1956
15.02.2017

61 godina

ANA PERICA rođ. Vucić

01.04.1933
14.02.2017

84 godine

MIROSLAVA ŠPIRIĆ rođ. Benić

27.03.1934
14.02.2017

83 godine

STANKA PAVUNA

09.09.1926
13.02.2017

91 godina

MARIJA NAJRAJTER

12.06.1932
08.02.2017

85 godina

TOMO LULIĆ

22.10.1938
07.02.2017

79 godina

RUŽA BEVEC

24.09.1925
19.01.2017

92 godine