ANKA HORVAT rođ. Kukolja

07.01.1937
21.09.2018

81 godina

DAVOR SIJARTO

10.11.1981
21.09.2018

37 godina

JANKO PREVENDAR

13.04.1923
21.09.2018

95 godina

MARIJA ŠEBALJ Seja

06.03.1928
21.09.2018

90 godina

AMALIJA SCHAUER rođ. Ded

31.01.1933
18.09.2018

85 godina

JOSIP ČESI

26.02.1935
17.09.2018

83 godine

JOSIP PREPOLEC

15.08.1930
16.09.2018

88 godina

MUHIDIN TVRTKOVIĆ

15.11.1960
16.09.2018

58 godina

DALIBOR ČEREPINKO - DADO

15.09.1976
15.09.2018

42 godine

NIKOLA PAVIČIĆ

12.09.1941
12.09.2018

77 godina

HRVOJE BABIĆ

05.04.1984
11.09.2018

34 godine

ŽARKO ŠKARE

01.04.1941
10.09.2018

77 godina

JURAJ ĆUTIĆ

25.08.1935
09.09.2018

83 godine

MARIJA MEZIN rođ. Samaržija

10.07.1928
09.09.2018

90 godina

IVAN BEVETEK

04.04.1950
16.09.2018

68 godina