KATICA MILEK rođ. Balaša

23.08.1922
12.07.2018

96 godina

TAMARA DIVJAK HUSIĆ

06.11.1987
12.07.2018

31 godina

LUCA PENAVA Knežević

20.04.1940
11.07.2018

78 godina

MIJO AKRAP

30.08.1934
11.07.2018

84 godine

MIRKO KELKOVIĆ

03.09.1939
11.07.2018

79 godina

SONJA ERCEG rođ. Martinac

17.06.1931
11.07.2018

87 godina

DRAGA MOKROVIĆ

05.08.1928
10.07.2018

90 godina

MARIJA BLAJDA

02.02.1934
10.07.2018

84 godine

IVAN FORKO

28.08.1946
09.07.2018

72 godine

ANA VUKOREPA Čaleta

26.05.1933
08.07.2018

85 godina

prof. MARINA LULIĆ rođ. Tokić

10.08.1960
07.07.2018

58 godina

ZVONIMIR JURIŠIĆ

02.01.1947
07.07.2018

71 godina

JOSIP STRMEČKI - JOŽA

06.02.1927
06.07.2018

91 godina

don IVAN MATIJEVIĆ, salezijanac

18.04.1947
05.07.2018

71 godina

NIKOLA MATANIĆ

23.10.1956
05.07.2018

62 godine

BOŽIDAR HREBINEC

22.01.1942
03.07.2018

76 godina

STANISLAV JOBST-BOLTEK

15.03.1943
03.07.2018

75 godina

MIRJANA MILINKOVIĆ rođ. Žutić

14.08.1933
02.07.2018

85 godina

SANJA RUKAVINA rođ. Pastuović

28.10.1953
30.06.2018

65 godina

LEOPOLD BIZJAK

20.04.1987
02.06.2018

31 godina

ANA PIRIJA - BENAKOVIĆ

19.09.1929
11.07.2018

89 godina