KREŠIMIR METZNER

15.05.1941
13.12.2018

77 godina

MIRJANA GRUBAČEVIĆ

22.03.1943
12.12.2018

75 godina

ŽELIMIR HERCIGONJA

29.03.1956
12.12.2018

62 godine

ČELEBIJA HRŽIĆ

07.04.1936
11.12.2018

82 godine

LJILJANA GROHOVAC rođ. Bojčić

14.11.1938
11.12.2018

80 godina

DAVORKA VUKMANIĆ rođ. Perušić

03.01.1949
10.12.2018

69 godina

JAGA KRAJAČ rođ. Kruc

28.12.1923
09.12.2018

95 godina

MIRJANA FUCHS, dipl. iur. rođ. Vuzmek

01.01.1957
08.12.2018

61 godina

ANTICA DADIĆ

18.09.1930
06.12.2018

88 godina

TIHOMIR SOČANAC

13.08.1928
06.12.2018

90 godina

MILAN TADIĆ

05.05.1942
04.12.2018

76 godina

SENAD MEHADŽIĆ

22.08.1959
04.12.2018

59 godina

JASNA PLAVAC

21.03.1962
01.12.2018

56 godina

ŽELJKO MOKROVIĆ

24.05.1941
01.12.2018

77 godina

ŽELJKO PEROVIĆ - ZAGI

29.11.1956
29.11.2018

62 godine