LJILJANA IMERI rođ. Kašnar

17.10.1965
22.03.2019

54 godine

BRUNO KOBEŠĆAK KUBA

28.06.1962
21.03.2019

57 godina

DRAGUTIN ŠTRTAK

30.10.1946
21.03.2019

73 godine

JOSIP ANTONIJEVIĆ

18.12.1933
21.03.2019

86 godina

ZDENKA GRGIĆ

02.04.1954
21.03.2019

65 godina

JOSIP TOMAŠKOVIĆ

11.04.1950
20.03.2019

69 godina

MILKA SEDMAK rođ. Novak

19.04.1923
18.03.2019

96 godina

PETAR BATUR

28.04.1951
18.03.2019

68 godina

BRANKO TOMAŠIĆ

23.09.1948
17.03.2019

71 godina

JURE ŠIMIĆ

06.12.1929
17.03.2019

90 godina

KRISTINA FRLJUK rođ. Plukavec

15.06.1933
17.03.2019

86 godina

SUZANA BARILAR PONGRAČIĆ

27.10.1972
17.03.2019

47 godina

ANKA FRANIĆ

15.11.1924
16.03.2019

95 godina

GABRIELA NADEŽDIN rođ. Vuković

24.08.1944
16.03.2019

75 godina

IRENA LEVI Miličić

24.12.1924
16.03.2019

95 godina

ANA BUBANOVIĆ

31.05.1964
15.03.2019

55 godina

JERICA MESAR Bonačić Sargo

22.06.1938
15.03.2019

81 godina

BOŽIDAR ZAVRŠAK - Darko

28.11.1944
14.03.2019

75 godina

dipl. oecc. BRANIMIR VENCL

11.07.1928
14.03.2019

91 godina

ZLATA SLOVIC Mikac

01.05.1932
14.03.2019

87 godina

DUŠKO ZORIĆ

26.12.1963
13.03.2019

56 godina

IVAN BARTOLUZZI

27.02.1939
13.03.2019

80 godina

IVAN LEVAČIĆ

07.08.1943
12.03.2019

76 godina

RUDOLF MATASIĆ

15.10.1938
12.03.2019

81 godina

ZLATKO KRIZMANIĆ

15.06.1953
12.03.2019

66 godina

JOSIP PEDLJO

14.03.1939
11.03.2019

80 godina

SINIŠA BRNIĆ

13.06.1972
09.03.2019

47 godina

SILVIA GORUP

07.08.1943
27.02.2019

76 godina