ANA SAMBOL-MERKAŠ rođ. Habulin

10.06.1939
20.04.2018

79 godina

MARIJA STRMOTIĆ rođ. Pandža

19.10.1949
19.04.2018

69 godina

STJEPAN RADIĆ

28.08.1932
17.04.2018

86 godina

VLADO BIONDIĆ

26.07.1947
17.04.2018

71 godina

DANICA BRDAR rođ. Vladić

02.01.1936
16.04.2018

82 godine

KRUNOSLAVA MIŠKOVIĆ rođ. Lasničko

02.10.1950
16.04.2018

68 godina

MILE SERTIĆ

17.08.1933
16.04.2018

85 godina

SILVIJA HRANILOVIĆ rođ. Frntić

11.02.1929
15.04.2018

89 godina

JELKA PETRIĆ rođ. Seljan

17.03.1947
13.04.2018

71 godina

STJEPAN FUTIVIĆ

19.10.1946
13.04.2018

72 godine

MIODRAG LJUBOVIĆ

28.09.1939
12.04.2018

79 godina

DUBRAVKO VIDOVIĆ

30.11.1970
11.04.2018

48 godina

JADRANKA KRALJ rođ. Habuš

04.12.1953
11.04.2018

65 godina

KATARINA SLADOJEVIĆ rođ. Bačić

11.03.1933
11.04.2018

85 godina

STJEPAN KRNJAK

02.09.1951
11.04.2018

67 godina

DUŠAN ZATEZALO

23.10.1929
15.04.2018

89 godina