MARIJA ILIŠEVIĆ

22.01.1938
15.11.2019

81 godina

MATO PUŠELJIĆ

04.08.1966
26.01.2016

50 godina

MATIJA BABIĆ rođ. Vuković

13.10.1936
17.01.2016

80 godina