VILKO JOVANOVIĆ

28.01.1938
08.12.2021

83 godine

FRANJO PUČKO

06.06.1950
05.11.2021

71 godina

KATARINA JOVANOVIĆ rođ. Cerovski

11.11.1942
18.12.2020

78 godina

NADA HORVAT rođ. Kužnar

11.11.1935
12.11.2020

85 godina

SNJEŽANA HAVIDIĆ rođ: Persan

02.01.1962
15.12.2018

56 godina