BLANKA PENTEK-KORDIĆ

20.08.1942
08.12.2022

80 godina

ZLATA ZOROTOVIĆ rođ. Lončarević

15.05.1935
31.03.2022

87 godina

KRISTINA VARJAČIĆ

25.07.1938
23.12.2021

83 godine

ANKA (Anica) KAPŠ Rođ. Pogačić

15.03.1924
17.03.2021

97 godina

SLOBODANKA IŠTUK

31.12.1944
04.02.2021

77 godina

SAVKA GRACIN

12.01.1947
02.02.2021

74 godine

DARKO TOMOVSKI

04.05.1964
22.01.2021

57 godina

SOFIJA DEANOVIĆ rođ. Brunski

23.05.1931
28.11.2020

89 godina

LJUDEVIT EMIĆ

05.09.1946
17.11.2020

74 godine

BRANKO MAJSTOROVIĆ

01.10.1947
08.04.2020

73 godine

JOSIP HALAPA

10.03.1948
02.05.2019

71 godina

IVAN NOVOSEL

16.08.1942
05.04.2019

77 godina

DANICA FRANJKO rođ. Koletić

01.01.1941
30.03.2016

75 godina

FILIP OCVIREK

06.07.1939
26.03.2016

77 godina

VID KOVAČIĆ

11.10.1933
22.03.2016

83 godine

ŽELJKO VUKUŠIĆ ing.

05.05.1963
19.03.2016

53 godine

MAGDALENA HRŽIĆ rođ. Matijaščić

08.07.1945
15.03.2016

71 godina

Frančeško Glasnović, dipl. ing.

17.05.1940
14.03.2016

76 godina

SLAVICA VUGRIN rođ. Brdarić

19.05.1933
09.03.2016

83 godine

NADICA VITKO rođ. Pavlić

27.03.1946
06.03.2016

70 godina

ĐURĐICA BUŠLJETA rođ. Matijašić

02.01.1967
02.03.2016

49 godina

PAVICA PELES

29.05.1943
28.02.2016

73 godine

Ljubica Svinjarić rođ. Dumić

26.12.1921
26.02.2016

95 godina

IVICA KUHAR

01.03.1943
20.02.2016

73 godine

ZDENKA GRGEČIĆ rođ. Guliš

10.04.1937
16.02.2016

79 godina