KATARINA NAKARADA-MIHELIĆ

30.10.1925
19.08.2020

95 godina

ALOJZ ŠKILJAN

25.09.1940
25.03.2016

76 godina