MARICA TOMIČIĆ rođ. Perko

20.02.1950
31.08.2022

72 godine

BOŽO ERCEGOVIĆ

09.08.1940
28.01.2022

82 godine

VESNA PLEŠKO

12.05.1963
17.01.2022

59 godina

ROZALIJA ANTOLIĆ rođ. Kunić

01.08.1940
08.01.2022

82 godine

ŠAHIN ĆENANOVIĆ

02.05.1954
21.09.2021

67 godina

BRANKA BANDUR rođ. Grgić

04.01.1958
11.06.2021

63 godine

BLAŽ OBRADOVIĆ

06.04.1949
08.04.2021

72 godine

STJEPAN STUBLIĆ

25.07.1947
12.04.2019

72 godine

LJILJANA MARKOVIĆ rođ. Dunđer

12.05.1963
31.12.2018

55 godina

NIKOLA KADOIĆ

24.03.1958
10.04.2018

60 godina