MARICA JAKOPČIĆ

08.04.1937
21.09.2023

86 godina

KATARINA MATIĆ rođ. Jozeljić

02.05.1965
29.03.2023

58 godina

RUŽICA BRZOJA rođ. Mamić

17.11.1943
15.01.2023

80 godina

MARA STANIĆ rođ. Čičak

03.09.1940
10.11.2022

82 godine

DANICA-MARIJA ŠOLAJA

12.06.1936
25.03.2022

86 godina

IVAN SKOČIĆ

06.03.1952
18.08.2021

69 godina

PAULINA BESTIĆ Rođ. Bertović

13.03.1937
05.03.2021

84 godine

VLADIMIR SUTLIĆ

30.01.1948
18.12.2020

72 godine

JERONIM MARTINOVIĆ

02.04.1975
04.05.2020

45 godina