BRANKA ŠESTAN rođ: Salaj

02.04.1931
06.03.2018

87 godina