KATA PETROVIĆ ROĐ. IVANDIĆ

06.02.1961
07.10.2022

61 godina

ŽELJKO PREVENDAR

19.05.1960
13.02.2022

62 godine

MARKO PAVIĆ

30.04.1935
24.07.2021

86 godina

BORO PETROVIĆ

01.03.1956
30.11.2020

64 godine

JOSO ŽIVKOVIĆ

17.03.1954
26.11.2020

66 godina

VLADIMIR ŠIRANOVIĆ

28.11.1939
27.11.2016

77 godina