Sv. Elizabete

Najstarijim se smatra groblje Sv. Elizabete o kojemu J. Kempf bilježi u svojoj Monografiji “Požega…” da je postojalo još u 12. st. i da se dugo zadržao neslužbeni naziv “sub Lippa” (Pod lipom), a kasnije se razjašnjava da je to “Sub Lippa seu S. Elizabeth” (Pod lipom ili Sveta Elizabeta). Već 1746. ondje se nalazila kapelica sa slikom Sv. Elizabete. Zna se da su na tome groblju sahranjivani i mnogi biskupi i drugi velikodostojnici.

Lokacija

Sv. Elizabete
Sokolova ulica 31B
Požega

`