HELENA ČUBEK rođ. Sekovanić

06.12.1946
14.08.2022

76 godina

ŽELJKO KAHLINA

10.12.1955
27.07.2022

67 godina

IVAN LULIĆ

05.02.1951
27.12.2021

70 godina

JOSIPA ŠKAREC rođ. Dugorepec

21.03.1939
25.08.2021

82 godine

ĐURĐICA SMAIĆ

27.03.1934
09.11.2019

85 godina

MARTA ROJTINIĆ rođ. Šutić

01.11.1946
03.05.2016

70 godina