ANA PIRIJA - BENAKOVIĆ

19.09.1929
11.07.2018

89 godina

NIKOLA RADIĆ

26.04.1956
24.02.2018

62 godine