Mjesno groblje Antunovac

Mirna ulica bb

Antunovac

Budrovci

Đakovo

Đurđanci

Đakovo

Gradsko groblje Đakovo

Biskupa Antuna Mandića bb

Đakovo

Ivanovci

Đakovo

Kuševac

Đakovo

Novi perkovci

Đakovo

Lug Subotički

Ulica braće Radić 2

Koška

Bikara

Rastanci bb

Osijek

Briješće

Grobljanska bb, Briješće

Osijek

Centralno groblje

Vinkovačka 63e

Osijek

Donji Grad

Crikvena 115

Osijek

Josipovac

Osječka 140, Josipovac

Osijek

Katoličko groblje Sarvaš

Dravska ulica 64 A, Sarvaš

Osijek

Podgorač

Podgorač bb

Podgorač