JOZO SAMARDŽIJA

06.02.1953
10.03.2016

63 godine

MARA MATIĆ rođ. Kraljević

20.08.1929
05.03.2016

87 godina