DANICA BILOŠ rođ. HABULIN

10.09.1931
26.09.2020

89 godina

GABRIJELA SKELIN

05.08.1933
26.09.2020

87 godina

IVKA FAGAČ rođ. Kontek

25.01.1934
26.09.2020

86 godina

KATA PAVLIŠ FIGURIĆ

25.10.1924
25.09.2020

96 godina

TOMISLAV ŠPOLJARIĆ

22.08.1948
25.09.2020

72 godine

ANTUN KOLIĆ

13.06.1946
24.09.2020

74 godine

MARIJANA ARANICKI

27.07.1935
24.09.2020

85 godina

OLGA POPOVIĆ

25.03.1935
24.09.2020

85 godina

JOSIP GRUBIŠIĆ

17.02.1937
22.09.2020

83 godine

SLAVA HORVAT ROĐ. KRALJ

15.01.1920
22.09.2020

100 godina

BORIS ĐURĐEVIĆ

10.07.1944
21.09.2020

76 godina

DARKO MOLAN

08.06.1949
21.09.2020

71 godina

DUBRAVKA REICHER

11.01.1951
21.09.2020

69 godina

IVKA PIŠĆETEK rođ. Žigman

12.08.1931
21.09.2020

89 godina

MIRA VARGEK

21.03.1957
21.09.2020

63 godine

VESNA BELAJEC, dipl.ing rođ. Filipović

04.04.1945
21.09.2020

75 godina

BERNARDICA DEČKO

04.03.1935
20.09.2020

85 godina

MARA TOPOLOVAC rođ. Bručić Matic

03.06.1930
20.09.2020

90 godina

NADA TRNINIĆ

12.10.1940
20.09.2020

80 godina

TOMO SEKULA

15.03.1936
20.09.2020

84 godine

ZDENKA JAZBINŠEK rođ. Hofer

14.11.1934
19.09.2020

86 godina

ASTA FILAKOVAC

26.04.1930
18.09.2020

90 godina

IRENA ZIMPRICH-AHMETOVIĆ

11.12.1928
18.09.2020

92 godine

STANKO KRSNIK

02.08.1940
18.09.2020

80 godina

MARIJA SABOLIĆ rođ. Lelas

27.11.1940
17.09.2020

80 godina

ZDENKA PAVLEKOVIĆ rođ. Grund

31.05.1930
17.09.2020

90 godina

MICA TOMIĆ

08.09.1951
16.09.2020

69 godina

MLADEN MESTNIK

22.10.1940
15.09.2020

80 godina

SILVESTER SIROČIĆ

28.05.1954
15.09.2020

66 godina

MARIJA ROTH rođ. Fulir

19.03.1943
14.09.2020

77 godina

MLADEN ŠOŠTARKO

21.08.1946
14.09.2020

74 godine

VLADIMIR KEBER

18.06.1938
14.09.2020

82 godine

doc. dr. sc. NINA KNEŠAUREK

15.05.1952
13.09.2020

68 godina