ALOJZIJA ROSO rođ. Horvatin

26.05.1933
31.01.2023

90 godina

JOSIP PERKOVIĆ

01.03.1932
29.01.2023

91 godina

VINKO BARBERIĆ

05.10.1939
29.01.2023

84 godine

ILIJA ERCEG

24.05.1943
24.01.2023

80 godina

ANA GRUIĆ

11.12.1926
22.01.2023

97 godina

ANA GRUIĆ

11.12.1926
22.01.2023

97 godina

JOZO LUCIĆ

20.10.1945
22.01.2023

78 godina

DRAGO BULUM

15.08.1963
21.01.2023

60 godina

DUŠANKA KLARIČIĆ rođ. Jukić

05.06.1933
21.01.2023

90 godina

JAVORKA BEŠLAGIĆ rođ. Jovanović

21.01.1942
21.01.2023

81 godina

BORIS ŠKORJANC

05.08.1952
18.01.2023

71 godina

IVAN ( BRACO ) MONTAG

28.06.1949
17.01.2023

74 godine

ANA BREKALO rod. Ugarković

01.01.1929
11.01.2023

94 godine