IRENA PAVELIĆ rođ. Žitnjak

30.05.1973
03.06.2020

47 godina

DRAGUTIN ŠOŠIĆ

28.05.1950
01.06.2020

70 godina

SAMIR HUS HUSKIĆ

23.11.1970
01.06.2020

50 godina

MARE DAVIDOVIĆ rođ. MARČINKOVIĆ

15.12.1940
31.05.2020

80 godina

VJEKOSLAV ŠTAHAN

18.04.1935
30.05.2020

85 godina

BRANKO SKALA

26.06.1950
29.05.2020

70 godina

STJEPAN FURJAN

09.10.1944
27.05.2020

76 godina

EDUARD FEJA

04.07.1935
25.05.2020

85 godina

NEDŽIB MUJKIĆ

21.03.1939
23.05.2020

81 godina

ANA MURLIN

01.05.1934
22.05.2020

86 godina