ANA KOPRIĆ Rođ. Fugaj

16.07.1945
04.12.2023

78 godina

ALOJZ TOJČIĆ

16.06.1940
30.11.2023

83 godine

DRAGO MARJANOVIĆ

17.03.1955
26.11.2023

68 godina

IVAN ĆOSIĆ

23.01.1951
26.11.2023

72 godine

SLAVICA BJELAJAC

12.06.1953
26.11.2023

70 godina

PETAR BABIĆ

01.01.1936
25.11.2023

87 godina

DRAŽEN ŠPOLJARIĆ

24.08.1975
22.11.2023

48 godina

PERO GARIĆ

11.04.1942
22.11.2023

81 godina