SLOBODAN RADELIĆ

19.05.1959
16.11.2019

60 godina

RUDOLF BENIŠ

23.10.1929
15.11.2019

90 godina

MARIJA GORUP

27.11.1939
15.11.2019

80 godina

ANA ZRINŠĆAK

11.07.1933
11.11.2019

86 godina

IGOR ANTOLIĆ

01.05.1944
09.11.2019

75 godina

MARA TONKOVIĆ Mihalić

10.11.1933
08.11.2019

86 godina

MIRA RAŠIĆ rođ. Kuzmanović

05.07.1950
08.11.2019

69 godina

SLAVKO POTURICA

15.03.1938
08.11.2019

81 godina

NEDJELJKA TAČKOVIĆ rođ. Suzić

29.02.1956
07.11.2019

63 godine

FRANJO PAVLIĆ

20.08.1941
05.11.2019

78 godina

MARKO KRAUS

20.05.1995
05.11.2019

24 godine

JASNA BOLF rođ. Pintarić

21.06.1953
04.11.2019

66 godina

MARGARETE KLARA KUNDICH

12.01.1932
02.11.2019

87 godina