ANA KOVAČEVIĆ

29.07.1929
04.06.2020

91 godina

JELKA BLAŽINA rođ. Celjak

10.03.1937
01.06.2020

83 godine

JOSIP KRSNIK

30.01.1943
01.06.2020

77 godina

STJEPAN GALUNIĆ

07.11.1938
30.05.2020

82 godine

ANĐA ZIRDUM

13.09.1940
28.05.2020

80 godina

ĐURO MIHOCI

15.04.1932
28.05.2020

88 godina

PETAR TUKERIĆ

23.08.1950
27.05.2020

70 godina

IVICA KLUGA

05.06.1958
23.05.2020

62 godine

ALAN ČIČKO

21.05.1957
20.05.2020

63 godina