SLAVKO DUJMOVIĆ

10.07.1950
29.09.2020

70 godina

MILKA PELAJIĆ

15.01.1941
25.09.2020

79 godina

VERA DOLŠAK

04.02.1932
25.09.2020

88 godina

FRANJO VRBANIĆ

19.10.1944
24.09.2020

76 godina

MARGARETA BOLTEK rođ. Kirigin

23.09.1935
24.09.2020

85 godina

MARIJA ANIČIĆ rođ. BATUR

26.10.1942
18.09.2020

78 godina