MARIJA VERŠIĆ rođ. Budiselić

23.10.1923
29.01.2023

100 godina

STIPE ĆURKOVIĆ

14.11.1952
28.01.2023

71 godina

VLADIMIR HRISTOV

28.08.1938
19.01.2023

85 godina