VERA SEDLOVSKI Rođ. Katušić

13.07.1931
06.04.2021

90 godina