IVAN SAMARŽIJA

21.08.1932
19.10.2020

88 godina

IVO NIKIĆ

30.10.1955
13.10.2020

65 godina

GORAN SVETLIČIĆ

01.01.1948
11.10.2020

72 godine