MARKO ŠKEGRO

30.10.1948
14.06.2021

73 godine

ZLATKO PEKAREK

16.09.1934
10.06.2021

87 godina

SNJEŽANA SERDAR KIŠAK

10.04.1968
03.06.2021

53 godine

PAVAO VADAS

19.01.1936
22.05.2021

85 godina