HRVOJE IVAN SUVALJKO

18.06.1967
12.03.2023

56 godina

MARKO JANTOL

20.06.1977
11.12.2022

45 godina

BOŽIDAR BREZOVIĆ

24.08.1946
17.02.2023

77 godina

IGNAC ČAR

23.10.1939
11.02.2023

84 godine

JOSIP KRKLEC

15.01.1952
26.02.2023

71 godina