doc.dr.sc. MATIJA HORŽIĆ

17.01.1947
17.01.2020

73 godine

ŽELJKO PASCHER

24.10.1944
08.01.2020

76 godina

MIRJANA ŽULJEVIĆ

12.02.1953
05.01.2020

67 godina

RENATA PUKL

03.08.1950
05.01.2020

70 godina