JASENKA KOSOVAC

14.10.1963
10.09.2021

58 godina

ASEF ARČI SEFEROVIĆ

24.06.1951
01.09.2021

70 godina

VINKO KUNTIĆ

25.11.1938
27.08.2021

83 godine