ANA NEGOVEC

03.07.1946
02.06.2023

77 godina

NADA KNEZOCI rođ. Slivonja

23.03.1936
02.06.2023

87 godina

TOMO FERENČAK

02.07.1940
31.05.2023

83 godine

IVAN PETROVIĆ

01.10.1936
30.05.2023

87 godina