BLANKA DOROTIĆ

20.01.1935
26.11.2022

87 godina

MARIJA GRGIĆ rođ. Radić

25.01.1928
26.11.2022

94 godine

VILIBALD NOVAK

07.07.1929
26.11.2022

93 godine

VILIJANA-FILA MRŠIĆ rođ. Stojaković

24.10.1960
26.11.2022

62 godine

ADOLFINA LIVAIĆ

27.11.1933
25.11.2022

89 godina

BORIS BEDNJANEC

14.12.1946
24.11.2022

76 godina

BORIS OHAREK

30.10.1940
24.11.2022

82 godine

IVAN TIŠLJAR

09.06.1964
24.11.2022

58 godina

PERO GAVRANOVIĆ

28.06.1956
24.11.2022

66 godina

VJEKOSLAVA KOSTECKI rođ. Trnar

28.08.1936
24.11.2022

86 godina