BISERKA KRIŽ

31.05.1939
09.04.2021

82 godine

IGNAC MUNJKO

11.10.1935
09.04.2021

86 godina

JASNA MESTNIK

12.02.1974
09.04.2021

47 godina

dr. EDVARD PERUŠKO

19.08.1932
08.04.2021

89 godina

ŽELJKO KOSINA

07.06.1953
05.04.2021

68 godina