VLADIMIR JAKIĆ

21.05.1932
26.07.2021

89 godina

MILAN ŠOPREK-PAKRAČIĆ

02.08.1951
25.07.2021

70 godina

BERISLAV HORVAT

17.09.1942
24.07.2021

79 godina

DUBRAVKO GERL

06.02.1959
23.07.2021

62 godine

DUBRAVKA LJILJANA LAZANJA

06.08.1946
22.07.2021

75 godina