RAFO ŠIKIĆ

03.07.1929
14.06.2019

90 godina

MATE JERBIĆ

03.11.1938
13.06.2019

81 godina

NEVENKA RAJIĆ

28.12.1932
13.06.2019

87 godina

VLADIMIR (BRC) IVANKOVIĆ

16.04.1953
13.06.2019

66 godina

OLGA FRKOVIĆ

06.04.1936
12.06.2019

83 godine

EVA IVANKA ŽABAROVIĆ-ĐORĐEVIĆ

20.12.1936
11.06.2019

83 godine

LJUBICA ŠIMRAK rođ.Jakušić

12.02.1945
11.06.2019

74 godine

ŽELJKO JELIĆ

19.10.1962
10.06.2019

57 godina

ANĐELA PAVLINEC

29.09.1934
08.06.2019

85 godina