VLADIMIR JAKIĆ

21.05.1932
26.07.2021

89 godina

MARKO ŠARIĆ

22.07.1932
25.07.2021

89 godina

MILAN ŠOPREK-PAKRAČIĆ

02.08.1951
25.07.2021

70 godina

BERISLAV HORVAT

17.09.1942
24.07.2021

79 godina

DRAGICA CVIJANOVIĆ

15.11.1927
24.07.2021

94 godine

OSKAR NAGY

10.12.1932
24.07.2021

89 godina

DUBRAVKO GERL

06.02.1959
23.07.2021

62 godine

DUBRAVKA LJILJANA LAZANJA

06.08.1946
22.07.2021

75 godina

MILORAD KROMPIĆ

20.12.1936
22.07.2021

85 godina