BRANKA TIŠLER

27.07.1936
18.10.2021

85 godina

JELKA TOMLJENOVIĆ

10.05.1940
18.10.2021

81 godina

KREŠIMIR VLAINIĆ

03.12.1941
17.10.2021

80 godina

KRUNOSLAV TOMAŠEVIĆ

21.01.1949
17.10.2021

72 godine

RUDOLF NAMJESNIK

06.08.1931
16.10.2021

90 godina

STANKO STOJIĆ

28.03.1934
16.10.2021

87 godina

ŠTEFICA MENARDI

23.12.1931
16.10.2021

90 godina

ŽELJKO (ŠILJO) ŠOŠTARIĆ

31.10.1948
16.10.2021

73 godine

prof. def. TATJANA SINDIČIĆ Rođ. Bregant

03.04.1965
15.10.2021

56 godina

prof. IVAN ŠESTAK

19.04.1933
15.10.2021

88 godina

ŽELIMIR KRALJIĆ

21.01.1945
15.10.2021

76 godina

VALENT GLADOVIĆ

04.12.1931
12.10.2021

90 godina