DANICA PEROVIĆ rođ. Ljubišić

25.02.1948
23.01.2021

73 godine

JANKO HRŠAK

12.08.1941
23.01.2021

80 godina

JELENA ČABAJ rođ. Krizmanić

28.07.1938
22.01.2021

83 godine

ANKA RUKAVINA-TURKALJ

30.01.1938
21.01.2021

83 godine

ĐURĐICA PAVUNIĆ

13.04.1935
21.01.2021

86 godina

FRANJO RADIĆ

26.07.1939
21.01.2021

82 godine

RUŽA KOŠČAK rođ. Paurić

06.11.1941
21.01.2021

80 godina

STJEPAN JARČEVIĆ

19.12.1952
21.01.2021

69 godina

ŠTEFANIJA ZEBEC

01.01.1949
21.01.2021

72 godine

GORDANA ČIČIN-ŠAIN

21.11.1937
20.01.2021

84 godine

VLADO ŠULEVSKI

14.03.1928
20.01.2021

93 godine