STJEPAN ČUČEK

05.12.1937
28.09.2020

83 godine

ŽELJKO VUGA

11.12.1948
28.09.2020

72 godine

MARIJA STEVANOVIĆ

18.03.1940
27.09.2020

80 godina

GABRIJELA SKELIN

05.08.1933
26.09.2020

87 godina

VLADO ĐAKOMETI

10.03.1947
26.09.2020

73 godine

MARIJANA ARANICKI

27.07.1935
24.09.2020

85 godina