BRANKO NIŽETIĆ

22.01.1963
24.06.2022

59 godina

JOSIP FUNARIĆ

03.10.1935
24.06.2022

87 godina

ZORIJETA ČORKO-KAISER

03.07.1944
24.06.2022

78 godina

ANICA BAZMENJAK

09.05.1938
22.06.2022

84 godine