STIPAN TITLIĆ

17.02.1938
01.12.2023

85 godina

BRANKO KOREN

22.07.1948
30.11.2023

75 godina

HAVICA KOMIĆ

11.07.1932
30.11.2023

91 godina

ANITA RECELJ rođ. Tomašević

06.03.1940
29.11.2023

83 godine

KATA BABIĆ

24.06.1937
29.11.2023

86 godina

MARIJAN LUBINA

18.05.1939
29.11.2023

84 godine

ĐURĐICA CRNEČKI

07.07.1949
28.11.2023

74 godine