Kontakt

Impressum

MEMORO d.o.o.
Medulićeva 16
HR-10 000 Zagreb

Tvrtka upisana u trgovački registar: Trgovački sud u Zagrebu, Tt-15/33036-4
Račun u Raiffeisenbank Austria d.d.
Broj računa: HR0424840081107522124
Iznos temeljnog kapitala: 20.000,00 kn / iznos uplaćen u cijelosti

Član uprave: Irina Erić
Matični broj: 081001765
OIB: 90934625758