IVICA KLUGA

05.06.1958
23.05.2020

62 godine

ILIJA BREZOVIĆ

10.02.1931
19.05.2020

89 godina

OTILIJA TILA MUDROVČIĆ rođ. Grah

14.02.1934
14.05.2020

86 godina

VERA PENCEL rođ. Jelavić

27.05.1925
12.05.2020

95 godina

ĐURĐICA FLEGAR rođ. Dačnik

10.02.1942
30.04.2020

78 godina

ANA PIETRI

30.05.1948
29.04.2020

72 godine

JOŠKO GRACIN

15.09.1975
27.04.2020

45 godina