SOFIJA KIRIGIN

24.05.1931
27.02.2020

89 godina

Prof. mr. art. JOSIP JERKOVIĆ

13.03.1938
26.02.2020

82 godine

DANICA ČUMBELIĆ

01.05.1950
26.02.2020

70 godina

dr. MIRKO HRŠAK

19.07.1930
26.02.2020

90 godina

VLASTA MARKS

27.02.1954
20.02.2020

66 godina

prof. IVAN TAJSL

14.05.1934
04.02.2020

86 godina

ANTUN KIHALIĆ

02.06.1942
04.02.2020

78 godina

BOSILJKA GROZDANIĆ rođ. Rnjak

26.02.1947
29.01.2020

73 godine

JELENA MEDAKOVIĆ rođ. Filipić

21.05.1939
30.01.2020

81 godina

BLANKA GRACIN-ŠTROK

25.11.1950
27.01.2020

70 godina