ANTUN PALIČKA -TUNA

26.07.1938
21.05.2020

82 godine

ANKA BEKIĆ rođ. Dajčar

19.01.1937
20.05.2020

83 godine

BRANKA ANČIĆ

20.08.1925
20.05.2020

95 godina

DOMINKO ŠARČEVIĆ

15.02.1943
20.05.2020

77 godina

KRALJ GORDANA

06.09.1952
19.05.2020

68 godina