KATICA MARGETIĆ rođ. HRŽAN

14.08.1940
07.07.2020

80 godina

MIRELA ŠARČEVIĆ rođ. VINCEKOVIĆ

07.06.1976
07.07.2020

44 godine

ZLATA SVILKOVIĆ

18.06.1950
07.07.2020

70 godina

ANTO MRŠIĆ

15.01.1951
06.07.2020

69 godina

JAGODA BUDIŠIĆ rođ. Tovernić

24.09.1930
06.07.2020

90 godina

LOVORKO ŠOŠE

27.02.1942
06.07.2020

78 godina

ZVONIMIR KONCER

03.09.1936
06.07.2020

84 godine

JASNA PŠENIČNIK

28.05.1943
05.07.2020

77 godina

JURAJ JURATOVAC

11.06.1937
07.07.2020

83 godine