GORANA KOVAČIĆ Rođ. Iveković

21.07.1946
17.09.2019

73 godine

FRANJO ANDRIĆ

09.05.1937
16.09.2019

82 godine

MATILDA - MICA VURDELJA rođ. Šimunić

20.03.1931
15.09.2019

88 godina

IVKA PRANJIĆ rođ. MARIĆ

13.11.1945
14.09.2019

74 godine

KREŠIMIR STAREŠINIĆ

21.07.1938
14.09.2019

81 godina

SREĆKO JUJNOVIĆ

06.11.1934
14.09.2019

85 godina

VEJSIL SOČO, dipl. iur.

22.02.1930
14.09.2019

89 godina

OBRAD SAVIĆ

25.08.1952
12.09.2019

67 godina