MARIJA GAŠPERT rođ. Rupčić

02.04.1945
11.11.2019

74 godine

IVAN PETRETIĆ

16.03.1934
10.11.2019

85 godina

SILVESTRA JURIŠIĆ

02.10.1942
10.11.2019

77 godina

ANKICA PETKOVIĆ

07.02.1953
09.11.2019

66 godina

IGOR ANTOLIĆ

01.05.1944
09.11.2019

75 godina

RUDOLF CERAJ

01.12.1951
09.11.2019

68 godina

RUŽICA ŠIKIĆ rođ. TOMLJENOVIĆ

12.01.1927
09.11.2019

92 godine

IVAN IVKOVIĆ

12.10.1928
08.11.2019

91 godina

MIRA RAŠIĆ rođ. Kuzmanović

05.07.1950
08.11.2019

69 godina

MILJENKO LAKTIĆ

27.07.1936
07.11.2019

83 godine

MARICA MUŽIC

24.11.1938
11.11.2019

81 godina

SLAVICA ČALOPEK rođ. Jelinčić

25.01.1939
11.11.2019

80 godina