DEVLETA ORMAN

01.03.1930
05.05.2021

91 godina

DANICA GABRIŠ

09.09.1948
25.04.2021

73 godine

BRANKO POLOVINA

11.08.1950
10.04.2021

71 godina

RANKA SEKELJ rođ. Matijević

18.04.1932
12.04.2021

89 godina

JASMINKA MALJKOVIĆ RADIĆ

18.02.1971
09.04.2021

50 godina

VINKO PULJIĆ

04.04.1948
05.04.2021

73 godine

ANĐELA ŠABJAN Rođ. Mihaljević

03.03.1951
06.04.2021

70 godina

LJERKA KRUHEK DADA

27.08.1943
08.04.2021

78 godina