LJILJANA ANDRAŠIĆ rođ. Rajković

07.04.1954
03.11.2021

67 godina

IVAN MILEKOVIĆ

05.01.1955
10.01.2022

67 godina

ĐURO BRUN

26.03.1931
07.01.2022

91 godina

EVICA ZMAILOVIĆ rođ. Polojac

27.05.1934
31.12.2021

87 godina

DAMIR UŽBOLT

03.09.1963
30.12.2021

58 godina

MARKO RAIČ

18.04.1958
30.04.2021

63 godine