ANA GRGEC

07.05.1950
09.11.2019

69 godina

DUBRAVKO MOKROVIĆ

29.09.1953
06.11.2019

66 godina

NADA ĐURAN

20.04.1935
06.11.2019

84 godine

prof. VLASTA GAŠPARIĆ rođ. Pavlić

28.08.1954
04.11.2019

65 godina

VLADIMIR ŠUBAT

30.06.1925
25.10.2019

94 godine