ŽELJKO PASCHER

24.10.1944
08.01.2020

76 godina

MIRJANA ŽULJEVIĆ

12.02.1953
05.01.2020

67 godina

RENATA PUKL

03.08.1950
05.01.2020

70 godina

LIDIJA KOMLJENOVIĆ

04.08.1958
20.12.2019

61 godina