KRISTINA LUKAČIĆ dipl.ing.mat.

06.10.1966
13.05.2022

56 godina

DANKO ROSSO

25.05.1969
28.04.2022

53 godine

BILJANA ANDRAŠEVIĆ

15.12.1957
23.04.2022

65 godina