dr. NIKOLA ŠIPUŠ

18.08.1931
31.07.2022

91 godina

ŠIME RICOV

27.09.1935
03.08.2022

87 godina

MIRNA NANKOVIĆ rođ. Žic

03.07.1939
19.07.2022

83 godine

DRAŠKO OSTERMANN

18.08.1936
18.07.2022

86 godina

BLANKA KOVAČEVIĆ

21.12.1949
15.07.2022

73 godine

ANTE SAMOHOD

26.08.1948
24.07.2022

74 godine