ALFRED ANTONOVSKI

06.02.1958
28.02.2021

63 godine

DUŠKO BAŽDAR

25.05.1947
24.02.2021

74 godine

MARIJA MARTINIĆ

30.06.1962
26.02.2021

59 godina

RUŽICA PERICA Rođ. Pezelj

14.04.1936
13.02.2021

85 godina

SREĆKO LJEVAR

01.12.1953
15.02.2021

68 godina

Željko Baršić - Bara

21.03.1946
14.02.2021

75 godina

NEDA JELČIĆ

09.03.1925
09.02.2021

96 godina

NIKOLA GOLUB

06.12.1954
05.02.2021

67 godina

ZDRAVKA BANDIĆ rođ. Iličić

01.01.1938
31.01.2021

83 godine