prof.dr.sc. VICE ŠIMIĆ

17.08.1937
16.09.2021

84 godine

VERA NOVOSEL

30.06.1949
17.09.2021

72 godine

BORO RIHTARIĆ

15.11.1967
15.09.2021

54 godine

NADA BARKOVIĆ rođ. Golubar

22.07.1953
12.09.2021

68 godina

MARINKO KRIŠTO

25.09.1957
04.09.2021

64 godine

MILIVOJE ŽUGIĆ

08.04.1946
28.08.2021

75 godina

NIKOLA PAVIŠIĆ

14.05.1951
26.08.2021

70 godina