doc.dr.sc. MATIJA HORŽIĆ

17.01.1947
17.01.2020

73 godine

ANICA DRMIĆ

14.10.1957
10.01.2020

63 godine

ŽELJKO PASCHER

24.10.1944
08.01.2020

76 godina

ŽELJKO METELKO

10.04.1955
06.01.2020

65 godina

STOJAN MILNOVIĆ

21.05.1938
28.12.2019

81 godina

LIDIJA KOMLJENOVIĆ

04.08.1958
20.12.2019

61 godina

STJEPAN TUCMAN – (DOKTOR)

22.07.1941
16.01.2020

79 godina