KRISTINA LUKAČIĆ dipl.ing.mat.

06.10.1966
13.05.2022

56 godina

DRAŽEN ROŽMAN

30.01.1946
11.05.2022

76 godina

BOSILJKA PALATINUŠ Rođ. Lozić

08.05.1932
05.05.2022

90 godina

TOMA VEČERIĆ

10.09.1935
02.05.2022

87 godina

MARKO BARBARIĆ

20.04.1932
05.05.2022

90 godina

BILJANA ANDRAŠEVIĆ

15.12.1957
23.04.2022

65 godina