TEREZIJA PETRAŠINOVIĆ-LOKMER

09.10.1943
03.04.2021

78 godina