LJERKA KRUHEK DADA

27.08.1943
08.04.2021

78 godina

STJEPAN HERCIGONJA

28.04.1936
07.04.2021

85 godina

ŽELJKO KAMENSKI

26.06.1947
02.04.2021

74 godine