MARKO PUGAR

10.09.1938
17.02.2020

82 godine

STJEPAN ŠOŠTARIĆ

07.12.1922
15.02.2020

98 godina