ANICA BRADIĆ rođ. Plivelić

30.10.1942
21.05.2024

ANA SMOJVER Rođ. Pribanić

11.02.1937
19.05.2024

RENATA LUKAČ Rođ. Vince

28.04.1969
16.05.2024

ANA PAVEC rođ. Jelinčić

24.09.1959
11.05.2024

DANICA MAROVIĆ Rođ. Kordej

25.09.1935
11.05.2024