EDUARD PONDELAK

17.09.1941
18.09.2019

78 godina

MARIJAN JAKOPAŠ

09.09.1947
14.09.2019

72 godine