SLAVICA ČALOPEK rođ. Jelinčić

25.01.1939
11.11.2019

80 godina

VERA ČAČKOVIĆ rođ. Mihina

24.01.1935
03.11.2019

84 godine

ĐURĐICA SMAIĆ

27.03.1934
09.11.2019

85 godina

ANA GRDIĆ rođ. Vuković

30.01.1962
04.11.2019

57 godina

SLAVKO STANEŠIĆ

17.08.1967
01.11.2019

52 godine