DARKO TOMOVSKI

04.05.1964
22.01.2021

57 godina

STJEPAN GULIŠ

30.09.1949
21.01.2021

72 godine

VINKO TURK

18.01.1943
18.01.2021

78 godina

VLADO BIĆANIĆ

22.03.1941
14.01.2021

80 godina