MILAN ARTUKOVIĆ

07.11.1937
22.09.2021

84 godine

ŠAHIN ĆENANOVIĆ

02.05.1954
21.09.2021

67 godina

IVAN BERTIĆ

16.12.1983
15.09.2021

38 godina