VINKO TURK

18.01.1943
18.01.2021

78 godina

VLADO BIĆANIĆ

22.03.1941
14.01.2021

80 godina

ANA POPOVIĆ

28.03.1930
07.01.2021

91 godina

DRAGICA MAJCEN

06.10.1935
05.01.2021

86 godina