ADELA KAJP Rođ. Tušak

05.12.1924
23.02.2020

96 godina

DRAGICA MARKOVIĆ rođ. Kožinec

20.04.1934
23.02.2020

86 godina

ZLATKO PETKOVIĆ

20.11.1959
23.02.2020

61 godina

IGOR NAĐ

02.01.1974
22.02.2020

46 godina

STANISLAV MARKULIN - ČEDO

15.09.1930
21.02.2020

90 godina

EVA BEZIĆ rođ. Rudolf

08.08.1932
20.02.2020

88 godina

VLASTA MARKS

27.02.1954
20.02.2020

66 godina