EMILIJA PRAPROTNIK

02.11.1930
19.10.2020

90 godina

FRANA FAZLIĆ Mušić

04.09.1938
19.10.2020

82 godine

DANICA BARTOLEC Kahlina

24.04.1941
18.10.2020

79 godina

STJEPAN PAJAČ

14.07.1936
18.10.2020

84 godine

MIRJANA PRINCIP

21.08.1949
17.10.2020

71 godina

FRANJO PUŽ

15.10.1934
16.10.2020

86 godina

JOZO ŠUSTIĆ

28.01.1942
16.10.2020

78 godina

GORDANA MIKIĆ Čelić

04.03.1942
15.10.2020

78 godina

IVAN SAMARŽIJA

21.08.1932
19.10.2020

88 godina