JELICA VINCEKOVIĆ rođ. Šimunović

03.07.1928
21.01.2021

93 godine

BORIS JANDREČIĆ

07.02.1939
20.01.2021

82 godine

dipl. oecc. ZVONIMIR BILUŠIĆ-DUJIĆ

26.04.1947
20.01.2021

74 godine

GORAN BODROŽIĆ

24.09.1956
20.01.2021

65 godina

SMILJANA OSREČKI rođ. Huljev

05.01.1953
20.01.2021

68 godina

BISERKA TOPOLOVAC rođ. Krčmar

07.10.1957
19.01.2021

64 godine

DARINKA TATALOVIĆ

01.03.1927
19.01.2021

94 godine

MARIJA KOSTANJČAR rođ. Furić - Glavić

08.04.1933
19.01.2021

88 godina

ŠTEFANIJA KVEŠTAK

23.11.1931
23.01.2021

90 godina

STJEPAN GULIŠ

30.09.1949
21.01.2021

72 godine