MARIJA ANIČIĆ rođ. BATUR

26.10.1942
18.09.2020

78 godina

IVO MARJOLOVIĆ

01.08.1936
16.09.2020

84 godine

MICA TOMIĆ

08.09.1951
16.09.2020

69 godina

MLADEN MESTNIK

22.10.1940
15.09.2020

80 godina

SILVESTER SIROČIĆ

28.05.1954
15.09.2020

66 godina

MARIJA ROTH rođ. Fulir

19.03.1943
14.09.2020

77 godina