MIROSLAV VUKO

06.04.1950
16.05.2022

72 godine

SUNČICA (SUNČANA) ŠPRIOVAN

17.08.1974
16.05.2022

48 godina

DRAGICA DEGORICIJA

06.04.1945
15.05.2022

77 godina

ROSA ILIĆ

28.04.1958
15.05.2022

64 godine

DAMIRKA FRANULOVIĆ rođ. Radaić

26.02.1940
14.05.2022

82 godine

MARIJA-MARIJANA MIRIOVSKY

04.04.1926
14.05.2022

96 godina

VESNA SEKALEC rođ. Bezik

19.01.1960
14.05.2022

62 godine

ZLATKO ŽITKOVIĆ

09.05.1955
14.05.2022

67 godina

ZRINKA PEPELJNJAK

22.04.1972
14.05.2022

50 godina

dipl.ing. ŽIVANA JAZIĆA

09.10.1935
13.05.2022

87 godina

IGOR HELESY

12.04.1943
13.05.2022

79 godina

KRISTINA LUKAČIĆ dipl.ing.mat.

06.10.1966
13.05.2022

56 godina

MIRJANA GRIGIĆ

23.09.1964
13.05.2022

58 godina

STIPAN ČUDINA

07.11.1934
13.05.2022

88 godina

ZORA BODRUŽIĆ rođ. Čičak

05.11.1942
13.05.2022

80 godina

SILVESTAR PEŠUT

06.02.1944
12.05.2022

78 godina