JELKA BLAŽINA rođ. Celjak

10.03.1937
01.06.2020

83 godine

JOSIP KRSNIK

30.01.1943
01.06.2020

77 godina

MARIO ANDABAKA

06.09.1967
01.06.2020

53 godine

MARIJA (MARICA) PODOBNIK rođ. Miloš

01.09.1950
31.05.2020

70 godina

MARIJA OMERZO rođ. Frbežar

19.04.1934
31.05.2020

86 godina

JELENA DOZET

12.11.1930
30.05.2020

90 godina

SLAVKO REPAR

16.08.1926
30.05.2020

94 godine

STOJAN VLAISAVLJEVIĆ

04.06.1933
30.05.2020

87 godina

FRANJO ZEMLJAK - COBRA

23.11.1946
29.05.2020

74 godine

HERCEG DRAGUTIN

12.10.1938
02.06.2020

82 godine