DRAGUTIN ŠOŠIĆ

28.05.1950
01.06.2020

70 godina

MARE DAVIDOVIĆ rođ. MARČINKOVIĆ

15.12.1940
31.05.2020

80 godina

STJEPAN GALUNIĆ

07.11.1938
30.05.2020

82 godine

VJEKOSLAV ŠTAHAN

18.04.1935
30.05.2020

85 godina

ALOJZIJA MASARINI-SIKIRICA

18.06.1942
29.05.2020

78 godina

BRANKO SKALA

26.06.1950
29.05.2020

70 godina

BRANKO ŽAGMEŠTER

08.09.1936
29.05.2020

84 godine

MILICA ŽIC rođ. Pipić

03.10.1939
29.05.2020

81 godina

STJEPAN FURJAN

09.10.1944
27.05.2020

76 godina