JOZEFINA LJEVAR

30.11.1939
27.02.2020

81 godina

dr. MIRKO HRŠAK

19.07.1930
26.02.2020

90 godina

IVKA LEBINEC

14.02.1944
26.02.2020

76 godina

STJEPAN GRGAC

25.07.1929
26.02.2020

91 godina

DANICA KOPINČ

16.12.1931
25.02.2020

89 godina

MARIJA KOVAČ

26.10.1938
25.02.2020

82 godine

IVAN ĐURIĆ

02.03.1933
24.02.2020

87 godina

MIROSLAV DANKO

11.02.1936
24.02.2020

84 godine

ČEDOMIR BREGANT

23.06.1931
22.02.2020

89 godina

MARIJA MANDL rođ. Gobac

08.08.1932
26.02.2020

88 godina