RAFO ŠIKIĆ

03.07.1929
14.06.2019

90 godina

MATE JERBIĆ

03.11.1938
13.06.2019

81 godina

VLADIMIR (BRC) IVANKOVIĆ

16.04.1953
13.06.2019

66 godina

OLGA FRKOVIĆ

06.04.1936
12.06.2019

83 godine

EVA IVANKA ŽABAROVIĆ-ĐORĐEVIĆ

20.12.1936
11.06.2019

83 godine

ANĐELA PAVLINEC

29.09.1934
08.06.2019

85 godina

IVANKA HEĆIMOVIĆ

12.09.1977
13.06.2019

42 godine