STJEPAN ČUČEK

05.12.1937
28.09.2020

83 godine

MARIJA STEVANOVIĆ

18.03.1940
27.09.2020

80 godina

VLADO ĐAKOMETI

10.03.1947
26.09.2020

73 godine