UČLANJIVANJE

Članstvo u Udruzi je dobrovoljno, a učlanjivanje se vrši za temeljni ili za posebni pogrebni standard na nekoliko načina – ovisno o starosnoj dobi osobe koja se učlanjuje.
Sve osobe koje su navršile 10 godina živote, a nisu starije od 60 godina, mogu se jedino učlaniti u Udrugu uplatom upisnine i najmanje tromjesečne članarine.
Osobe koje su navršile 60 godina života, a nisu starije od 75 godina života, mogu se u Udrugu učlaniti na dva načina:

  1. uplatom članarine unatrag onoliko godina koliko su starije od 60 godina (moguće na 12 ili 24 rate uz izjavu)
  2. uplatom vrijednosti pogrebnog standarda uvećanoj za iznos 5 godina važeće članarine (moguće na 12, 24, 26, 48 ili 60 rata).

Osobe starije od 75 godina mogu se upisati jedino na način da uplate vrijednost pogrebnog standarda uvećanoj za iznos 5 godina važeće članarine (moguće na 12, 24, 26, 48 ili 60 rata).
Zahtjev za upis u članstvo Udruge podnosi se putem obrasca pristupnice.
Članu koji se upisao po temeljnom ili posebnom pogrebnom standardu izdaje se članska knjižica odnosno, članska iskaznica.
Učlanjenje u Udrugu vrši se putem pristupnice, članske knjižice, odnosno članske iskaznice.
Potpisivanjem pristupnice član se obvezuje da će se u svemu pridržavati Statuta i drugih akata Udruge, odluka Skupštine, Upravnog odbora, da će savjesno ispunjavati svoje članske dužnosti, redovito plaćati članarinu, čuvati imovinu Udruge, te da će svojim radom u organima Udruge doprinositi njezinu napretku i uspjehu.

STJECANJE PRAVA ČLANOVA

Stjecanje prava na temeljni ili posebni pogrebni standard Udruge (osim za one osobe koje su se učlanile uplatom ukupnih pogrebnih troškova ili uplatom dvadesetogodišnje članarine) ostvaruje se na sljedeći način:

  1. Član ima pravo na 50% troškova temeljnog ili posebnog pogrebnog standarda nakon 24 mjeseca proživljenog članstva, računajući od datuma početka stjecanja prava, te uredno podmirene članarine.
  2. Član ima pravo na 75% troškova temeljnog ili posebnog pogrebnog standarda nakon 36 mjeseci proživljenog članstva, računajući od datuma početka stjecanja prava, te uredno podmirene članarine.
  3. Član ima pravo na 100% troškova temeljnog ili posebnog pogrebnog standarda nakon 48 mjeseci proživljenog članstva, računajući od datuma početka stjecanja prava, te uredno podmirene članarine.
  4. Ukoliko član nije proživio 24 mjeseca članstva ima pravo samo na iznos uplaćene članarine i na organizaciju pogreba prema temeljnom ili posebnom pogrebnom standardu Udruge.
  5. Svi članovi od 61 do 75 godine života koji su uplatili članarinu za određeni broj godina članstva unatrag, a nisu proživjeli 24 mjeseca, računajući od prvog u mjesecu u godini u kojoj su se učlanili u Udrugu, imaju također pravo samo na nominalni iznos uplaćene članarine i na organizaciju pogreba prema temeljnom ili posebnom pogrebnom standardu Udruge.

Ako prilikom utvrđivanja stečenog prava za umrlog člana Udruge njegova članarina za tekuću godinu nije u cjelosti podmirena, ista se obračunava na taj način da se kao završni mjesec za uplatu članarine uzima onaj u kojem je došlo do smrti člana.