1. Osobe koje organiziraju pogreb obvezne su smrtni slučaj u najkraćem mogućem roku prijaviti Službi za organizaciju pogreba u Gajevoj ulici 28 ili u Bjelovarskoj 15, Sesvete, osobno ili telefonom. Služba za organizaciju pogreba, Gajeva 28, Zagreb: tel. 01/4557-211 , fax. 01/4922-403 Radno vrijeme: radni dan: od 07.00 do 18.30 sati, subota: od 08.00 do 14.00 sati, nedjelja: od 08.00 do 12.00 sati Služba za organizaciju pogreba, Bjelovarska 15, Sesvete: tel. 01/2020-830, fax. 01/2020-831 Radno vrijeme: radni dan: od 08.00 do 15.00 sati, subota: od 08.00 do 12.00 sati Smrtni slučaj može se prijaviti od 0-24 sata na dežurni broj mobitela 091/4557-219 .
  2. Kod prijave smrtnog slučaja, naručitelj pogreba obvezan je donijeti člansku knjižicu za umrlog člana i dokument o vlastitoj identifikaciji.
  3. Udruga vrši ukop svojih članova na redovitom gradskom groblju u Zagrebu. Ako član posjeduje grob ili grobnicu, Udruga će izvrštiti ukop u taj grob, a na ime troškova priznat će mu se iznos utvrđen temeljnim ili posebnim pogrebnim standardom Udruge za ukop na redovnom gradskom groblju. Dozvolu za takav ukop pribavlja naručitelj pogreba.
  4. Ako član umre izvan grada Zagreba, naručitelj pogreba mora se javiti sa članskom knjižicom najbližem pogrebnom poduzeću s kojim Udruga ima sklopljen ugovor o poslovnoj suradnji.
  5. Ako član umre izvan Zagreba ili sjedišta upisnog mjesta, a prevozi se u Zagreb odnosno u sjedište upisnog mjesta ili neko treće mjesto, troškove prijevoza snose nasljednici odnosno osoba koja naručuje pogreb.
  6. Ako se pogreb umrlog člana u Gradu Zagrebu obavi bez organizacije Udruge, naslovnik računa obvezan je Udruzi dostaviti njegovu člansku knjižicu, smrtni list, račun za pogrebnu opremu i usluge, zatim kopiju svoje osobne iskaznice, te kopiju svoje kartice tekućeg računa ili štedne knjižice na koju će se doznačiti sredstva. NAPOMENA (prema članku 13. Statuta Udruge): ISPLATA IZNOSA VRIJEDNOSTI STEČENOG PRAVA UMANJUJE SE ZA 50% NA IME SOLIDARNE POSMRTNE PRIPOMOĆI PREMA OSTALIM ČLANOVIMA, TROŠKOVA POSLOVANJA I RIZIKA KOJI JE UDRUGA PREUZELA ZA VRIJEME NJIHOVA ČLANSTVA U UDRUZI, I TO U SLJEDEĆIM SLUČAJEVIMA: - ako se pogreb umrlog člana na području Grada Zagreba ne obavi putem Službe za organizaciju pogreba Udruge, - ako se pogreb umrlog člana izvan Zagreba, a član je preminuo u Zagrebu, ne obavi putem Službe za organizaciju pogreba Udruge, osim u slučaju kada je pogreb preminulog člana organiziralo pogrebno ili komunalno poduzeće s kojim Udruga ima zaključen ugovor o poslovnoj suradnji, - ako je član preminuo izvan Zagreba, a pogreb takvog člana se obavlja u Zagrebu, ukoliko se organizacija pogreba ne obavi putem Službe za organizaciju pogreba Udruge, osim u slučaju kada je pogreb preminulog člana organiziralo pogrebno ili komunalno poduzeće s kojim Udruga ima zaključen ugovor o poslovnoj suradnji.
  7. Za umrle članove čiji je pogreb obavljen izvan Grada Zagreba bez organizacije pogrebne službe Udruge, Udruzi je isto tako potrebno dostaviti člansku knjižicu, smrtni list i račun troškova pogrebne opreme i usluga, zatim kopiju svoje osobne iskaznice, te podatke o banci, tekućem računu i o adresi na koju se sredstva mogu doznačiti. U slučaju da se sredstva šalju poštanskom uputnicom fizičkoj osobi na adresu stanovanja, Udruga može zadržati dio sredstava od stečenog prava umrlog člana na ime troškova upućivanja novčane pošiljke poštom.
  8. U slučaju nestanka svoje članske knjižice, član Udruge obvezan je objaviti obavijest o njezinom nestanku u Službenom listu Republike Hrvatske „Narodne novine“. Ukoliko se radi o nestanku članske knjižice za umrlog člana, naručitelj pogreba obvezan je isto tako navedenu obavijest objaviti u „Narodnim novinama“.