ROZIKA POSEČAK rođ. NOVAK

27.10.1945
17.05.2020

75 godina

IVAN PAVLOVIĆ

04.04.1945
15.05.2020

75 godina

JANKO JAKOPEC

15.05.1933
15.05.2020

87 godina

VERA PENCEL rođ. Jelavić

27.05.1925
12.05.2020

95 godina

prof. dr. sc. MARIJAN KUNŠTIĆ

29.08.1942
08.05.2020

78 godina

JAGODA KOVAČEC

23.03.1931
05.05.2020

89 godina