ANA TKALČEC rođ. Purić

20.07.1929
01.09.2019

90 godina