IVAN LJUBAJ

30.11.1941
18.09.2019

78 godina

ZORA ĐURKIĆ rođ. Benc

09.02.1924
18.09.2019

95 godina

ANA HUSINEC rođ. BRDAR

15.05.1936
17.09.2019

83 godine