MILAN BRALA

30.09.1934
20.09.2019

85 godina

MILAN PRIŠĆAN

18.04.1948
19.09.2019

71 godina

ANA VUK rođ. Vrbanc

18.02.1935
18.09.2019

84 godine

IVAN LJUBAJ

30.11.1941
18.09.2019

78 godina

ZORA ĐURKIĆ rođ. Benc

09.02.1924
18.09.2019

95 godina

ANA HUSINEC rođ. BRDAR

15.05.1936
17.09.2019

83 godine

GORANA KOVAČIĆ Rođ. Iveković

21.07.1946
17.09.2019

73 godine

MARIJA BULJAN rođ. KOŠTIĆ

23.03.1945
17.09.2019

74 godine

PETAR BOČKAJ

28.06.1933
17.09.2019

86 godina

FRANJO ANDRIĆ

09.05.1937
16.09.2019

82 godine

MLADEN MRAOVIĆ - MIŠI

01.10.1961
16.09.2019

58 godina

SLAVA ŠOPREK

30.09.1919
16.09.2019

100 godina

DRAGICA BAUCH

14.08.1927
15.09.2019

92 godine

KATA IVANKOVIĆ rođ. BILIĆ

22.02.1965
15.09.2019

54 godine

MATILDA - MICA VURDELJA rođ. Šimunić

20.03.1931
15.09.2019

88 godina

MIRA PAVELIĆ rođ. GREGURIĆ

05.09.1942
15.09.2019

77 godina

NIKOLA JELOVEČKI

20.10.1943
15.09.2019

76 godina

IVKA PRANJIĆ rođ. MARIĆ

13.11.1945
14.09.2019

74 godine

KREŠIMIR STAREŠINIĆ

21.07.1938
14.09.2019

81 godina

NADA BOŽIĆ rođ. Spremić

19.09.1925
14.09.2019

94 godine

ŠTEFANIJA KUNINA rođ. Habuzin

03.12.1938
14.09.2019

81 godina

VEJSIL SOČO, dipl. iur.

22.02.1930
14.09.2019

89 godina

prof.dr.sci. BORIS MUVRIN

05.01.1943
13.09.2019

76 godina

RUŽICA KIŠ rođ. Pigac

19.09.1940
13.09.2019

79 godina

STJEPAN HARAMINA

13.09.1942
13.09.2019

77 godina

DRAGO BURKA

01.09.1959
12.09.2019

60 godina

JOSIP VLAHEK

04.07.1936
12.09.2019

83 godine

JOVAN ŽRVNAR

01.01.1940
12.09.2019

79 godina

VLATKA SRBIĆ rođ. Štokić

10.02.1939
12.09.2019

80 godina

ZLATA TOMIĆ rođ. OCTENJAK

10.07.1932
12.09.2019

87 godina

IVAN MEŽNARIĆ

11.11.1936
11.09.2019

83 godine

DARKO JAVORSKI

28.07.1953
10.09.2019

66 godina

Dr. FRANJO LONČAREVIĆ

20.09.1937
10.09.2019

82 godine

VILMA DUBIĆ rođ. Baždar

06.09.1951
10.09.2019

68 godina

VLASTA KAŠUBA

06.02.1932
10.09.2019

87 godina

BRANKO JURAK

27.03.1941
08.09.2019

78 godina

VERICA BAGOVIĆ rođ. Kellenberger

13.06.1938
13.09.2019

81 godina

EDUARD PONDELAK

17.09.1941
18.09.2019

78 godina

MARIJAN JAKOPAŠ

09.09.1947
14.09.2019

72 godine