ANA ŠTIMAC

06.11.1929
30.11.2020

91 godina

KATA DRAŽIĆ (Jasna) rođ. Gošćak

22.08.1952
06.02.2016

64 godine