Klobučak

Groblje je površine cca 1.700 m2 sa 44 grobova odnosno 75 grobnih mjesta. Groblje nema mrtvačnicu te ni ostalih sadržaja (centralni križ, vodu, struju itd.).Površina za održavanje groblja je cca 1.300m2.Na groblju se ukapaju mještani sela Klobučak.

Lokacija

Klobučak

Sisak

`