Lokacija

Židovsko groblje
Šetalište Luke Botića
Split

`