ANĐELKA PANIĆ rođ. Ciprijanović

13.04.1948
25.09.2023

75 godina

ZVONKO TINODI

18.04.1937
25.09.2023

86 godina

IVICA MARGETIĆ

26.11.1946
24.09.2023

77 godina

MARIJA KOVAČIĆ rođ. Mlinarić

19.05.1943
24.09.2023

80 godina

ANKA PEČEK

27.08.1931
23.09.2023

92 godine

VERONIKA LJUBAS Rođ. Stuparić

22.01.1944
21.09.2023

79 godina

RUŽA ŠTOKOVIĆ rođ. Bariša

07.11.1927
25.09.2023

96 godina

MILE SVETIĆ

02.07.1937
24.09.2023

86 godina

ANKA ZRINSKI rođ. Šantalab

17.11.1929
24.09.2023

94 godine