VLADIMIR TUTIĆ

08.09.1932
15.11.2019

87 godina

MARIJANA TEPŠIĆ rođ. Samaržija

10.08.1948
13.11.2019

71 godina

MARTIN SAGNER dipl. glumac

11.08.1932
12.11.2019

87 godina

SILVESTRA JURIŠIĆ

02.10.1942
10.11.2019

77 godina

RUŽICA ŠIKIĆ rođ. TOMLJENOVIĆ

12.01.1927
09.11.2019

92 godine

ŠTEFANIJA ROKVIĆ

17.12.1929
09.11.2019

90 godina

NADA HUDOLIN rođ. Supanc

25.05.1928
08.11.2019

91 godina

dr. med. KRUNOSLAV PODEŠVA

09.11.1943
07.11.2019

76 godina

DUBRAVKO MOKROVIĆ

29.09.1953
06.11.2019

66 godina

JOSIP OREŠKOVIĆ

29.08.1940
05.11.2019

79 godina

MIRKO MIKOVIĆ

27.11.1945
04.11.2019

74 godine

SEAD MEHADŽIĆ

21.02.1956
04.11.2019

63 godine

VIKTORIJA KOLARIČ

15.11.1925
04.11.2019

94 godine

prof. VLASTA ŽIŽAK-TOCAUER

26.02.1945
31.10.2019

74 godine