MARIJAN KROVINOVIĆ

24.09.1927
04.06.2020

93 godine

LJERKA RAK rođ. Zuber

02.03.1934
01.06.2020

86 godina

BRANKO ŽAGMEŠTER

08.09.1936
29.05.2020

84 godine

ĐURĐICA GLUHAK

05.09.1952
29.05.2020

68 godina

MATIJA DOROTIĆ

20.01.1940
27.05.2020

80 godina

PAVAO ZUBOVIĆ

18.01.1935
27.05.2020

85 godina

MIRA ŽNIDARIĆ rođ. Zdolc

24.10.1935
24.05.2020

85 godina

TOMISLAV JUREKOVIĆ

13.05.1943
24.05.2020

77 godina

ANKA ZORIČIĆ

30.09.1930
23.05.2020

90 godina

LJUBICA SMOJIĆ rođ. Ljubek

14.10.1934
23.05.2020

86 godina

MANDA LULIĆ

06.09.1927
23.05.2020

93 godine

ĐURĐA DRNDIĆ rođ: Vreš

18.03.1925
22.05.2020

95 godina