IVICA KLUGA

05.06.1958
23.05.2020

62 godine

ILIJA BREZOVIĆ

10.02.1931
19.05.2020

89 godina

OTILIJA TILA MUDROVČIĆ rođ. Grah

14.02.1934
14.05.2020

86 godina

VERA PENCEL rođ. Jelavić

27.05.1925
12.05.2020

95 godina